MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550420 Anton J. Versluys aan Matthijs Vermeulen

Anton J. Versluys

aan

Matthijs Vermeulen

 

Rotterdam, 20 april 1955

 

20 April '55

Rotterdam, Weipad 26. Zuid

Hooggeachte Heer,

Trouw lees ik Uw bijdragen in "de Groene"; het meest essentiële brengt U aan 't licht. Zo –ook nu weer – "de realiteit van Bach".

Het heeft mij geraakt. Het is of de Proloog, hoewel vaak beluisterd, eerst nu – mij ten volle is geopenbaard.

Zouden "ogen om te zien en oren om te horen" voldoende zijn om de muziek weder te doen worden de taal van "het hart der harten"?

Neen, heer Vermeulen, daarvoor is meer nodig: congenialiteit.

Daarom, U moogt niet volstaan met alleen maar de Proloog: voor Bach kan men trouwens niet genoeg doen!...

Dit moest mij uit de pen.

Mijn groten dank alvast voor de Proloog-analyse.

Met de meeste hoogachting

Anton J. Versluys, kunstschilder –

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA