MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550323 Simeon ten Holt aan Matthijs Vermeulen

Simeon ten Holt

aan

Matthijs Vermeulen

Bergen aan Zee, 23 maart 1955

Bergen aan/zee 23 Maart 1955

Zeer Geachte Heer Vermeulen

Het gebeurt uiteraard zo zelden in de negotie van het leven dat schepen binnenvaren in de onherbergzame haven van het meer "geestelijke" domein. Gisterenmorgen Uw brief, − een gebeurtenis − !

Ik ben U zeer erkentelijk voor Uw oordeel, onomwonden en zo penetrant. Het wekt tot verheldering en een groter bewustzijn, omtrent zaken waarover in het algemeen zo moeilijk gesproken kan worden. Uw oordeel is een drastische confrontatie met de categorieën van een opperst gerecht waarvan de dwingende uitdrukkelijkheid à priori mijn instemming heeft − Ik zou al heel veel "lak" aan wereld en mensen moeten hebben (de hemel behoedde mij ervoor) als niet de ruige vermaning die uit Uw brief spreekt tot mij zou doordringen –

Ondertussen, sedert het ontstaan van de bagatellen had ik een nieuwe ervaring, duidelijker naar voren komend, in een overigens naar stuk muziek. Er zal nog veel moeten gebeuren, overeenkomstig de richtlijnen die U in de voor mij zeer bijzonder waardevolle laatste alinea van Uw brief aangeeft. Ik ben me bewust van m'n staat, de betrekkelijkheid daarvan doch tevens ook van datgene wat virtueel aanwezig is –

Ik hoop zeer dat het lot zal willen meewerken tot een ontmoeting en dat er dan gelegenheid mag zijn tot een gedachtewisseling waarop ik mij zeer verheug. Vooreerst zal dit wel niet gebeuren aangezien wij, vanaf 1 April a.s. letterlijk dakloos ons heil ergens in het buitenland, waarschijnlijk in Frankrijk, hopen te vinden − in afwachting van een definitieve woning te Amsterdam

Met nogmaals mijn oprechte dankbaarheid voor het feit dat U het concept van Uw brief aan mij hebt willen toevertrouwen wens ik U het allerbeste

met vriendelijke groet, ook namens m'n vrouw

Simeon ten Holt

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA