MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550317 Matthijs Vermeulen aan Wereld Federalisten Beweging Nederland - H.H. Sluijter - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Wereld Federalisten Beweging Nederland

 

Amsterdam, 17 maart 1955

 

[op achterzijde:] 17 Maart

[aanhef ontbreekt]

Onder de gevraagde inlichtingen welke Uw schrijven van 8 Maart mij verstrekt is er, tot mijn werkelijke spijt, ene, die mij verhindert Uw gewaardeerde uitnodiging definitief aan te nemen: namelijk deze: Het zeer geringe aantal hoorders staat niet in enigszins evenredige verhouding tot de som der moeite die gedaan moet worden. (Niet enkel door mij.) U zult dit wel begrijpen denk ik, en mijn verontschuldigingen willen aanvaarden als dit bericht een teleurstelling voor U is.

Met de meeste Hoogachting,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA