MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550317 Matthijs Vermeulen aan A. Diepenbrock - concept

Matthijs Vermeulen

aan

A. Diepenbrock pr.

 

Laren, 17 maart 1955

 

Beste Fons,

Merci voor je brief van 1 Maart, en de toezending van je affiche.

M.i. had de tweede helft van de tekst moeten luiden:

Haat die Atoomkracht misbruikt kan haar vernietigen.

Er zou dan een logische gedachteverbinding geweest zijn met Genesis 1.28, en de mensen kregen iets reëels onder ogen.

Je citaat uit de Paasrede 1954 van de Paus snijdt geen hout. De tussenzin "maar steeds met behoud van het beginsel der wettelijke verdediging" maakt de verklaring tot een farce. Ben je naïef genoeg om niet te weten hoeveel misdaden het pretext van z.g. "wettelijke verdediging" gesanctionneerd heeft in de geschiedenis?

De uitlating van Kard. Griffin is niets anders dan een "platonische" aansporing om eens ernstig "de consequenties" te gaan onderzoeken.

Maar hieraan is "men" nog niet begonnen.

Wou je me daarmee overreden? Foei.

En ben je 't heus eens met de pieuse praatjes van Kuitert? Denk dan even aan het Paradijs-verhaal. Dáár óók was de mens vrij. Dáár óók kwam God niet tussenbeide. Ja, pas toen de ramp gebeurd was.

Zeker, als de mensen de aarde vernietigen bestaat Hij toch nog.

Maar zijn Werk, heeft Hij dat voor niets ondernomen?

Is Zijn Zoon voor niets gegeseld, met doornen gekroond gekruisigd gestorven en opgestaan?

Ken je aan de Goddelijke Gedachte even weinig kwaliteit toe als aan de ondernemingen van de hedendaagse waanzinnige kapitalist die millioenen slaven dagelijks laat zwoegen voor waardeloze prullen op de asvaalt van morgen?

Er zou een St Bernardus nodig zijn om jullie te zeggen dat alleen reeds door de gedachte (de intentie) van de H-Bom het ganse mensdom in staat van doodzonde verkeert, en dat alle Heilige Offers, zolang die intentie de harten bezoedelt, in staat van doodzonde gebracht worden, en geen andere naam verdienen dan die van parodie.

Wat ik meen bedoel ik niet symbolisch: God is machteloos wanneer wij hem niet helpen. Vergeet niet dat wij Zijn Genade kunnen weigeren. Vergeet niet dat het je eerste plicht is om de mensen te herinneren aan dat hoofd-beginsel wanneer zij het vergeten. Want zodra zij het vergeten vergeten zij God-Zelf en maken zij alle bidden en alle doen ijdel, erger nog dan ijdel. Wie vergeet dat hij de Genade kan weigeren vergeet ook dat hij haar moet verdienen, dat hij moet samenwerken met zijn God.

Hartelijke groeten, ook van Thea en Odilia,

M.

 

concept

datum 17 maart ontleend aan notitie MV op achterzijde brief van FD

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA