MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550225 Wereld Federalisten Beweging Nederland - H.H. Sluijter aan Matthijs Vermeulen

Wereld Federalisten Beweging Nederland (H.H. Sluijter)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Utrecht, 25 februari 1955

 

25 februari 1955.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Met grote belangstelling hebben wij als Wereldfederalisten kennis genomen van Uw idee├źn omtrent de gevaren van de H-bom, zoals U die hebt uiteen gezet in de Groene Amsterdammer van enige weken geleden. Ook Uw woorden op de Amsterdamse Vredesbijeenkomst waren ons uit het hart gegrepen.

Daar wij even zeer verontrust zijn als U over dit dreigende, alles vernietigende wapen en daar wij als Wereldfederalisten van mening zijn, dat het publiek steeds weer gewezen moet worden op de gevaren van de huidige wereldsituatie, wilden wij U vragen of U bereid bent voor de afdeling Utrecht van de W.F.B.N. een spreekbeurt te komen vervullen in de trant van Uw rede op de Amsterdamse Vredesbijeenkomst.

Als U dit wilt doen, mag ik dan misschien zo gauw mogelijk van U vernemen, welke condities U stelt en welke datum in de eerste helft van April a.s. U. het beste schikt? (De vergadering vindt in Utrecht plaats).

Ik teken namens het bestuur van de afd. Utrecht der W.F.B.N.

Hoogachtend,

H.H. Sluijter

secretaresse.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA