MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550213 U. de Jong-Nijkerk aan Matthijs Vermeulen

U. de Jong-Nijkerk

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 13 februari 1955

Amsterdam, 13 Februari 1955.

Geachte heer Vermeulen,

Als bezoekster van de vergadering – tegen een atoomoorlog –, wil ik U per brief mijn persoonlijke dank en waardering brengen, voor hetgeen U duidelijk en oprecht uiteen zette.

hoogachtend

U de Jong-Nijkerk.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA