MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550201 Nederlandse Vredesraad - H. Stotijn aan Matthijs Vermeulen

Nederlandse Vredesraad (H. Stotijn)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 1 februari 1955

 

Amsterdam, 1 Februari 1955.

Geachte Heer Vermeulen,

Zondag 13 Februari a.s. organiseert de Nederlandse Vredesraad te Amsterdam een grote optocht met na afloop een openbare meeting tegen de atoomoorlog. Deze meeting vindt plaats in het Beursgebouw. Het ligt in de bedoeling, dat daar een aantal personen een korte toespraak houden.

Wij wenden ons tot U met het verzoek of U in principe bereid bent, ongeveer 10 minuten op deze bijeenkomst te spreken en verzoeken U ons, liefst per ommegaande mede te willen delen of dit mogelijk is.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer wij van U een gunstig antwoord mochten ontvangen.

Hoogachtend,

Namens de Nederlandse Vredesraad

Haakon Stotijn, secr.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA