MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540820 George Frank aan Matthijs Vermeulen

George Frank

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 20 augustus 1954

Hilversum 20. – VIII. – 54

Zeer geachte Heer Vermeulen!

In aansluiting op mijn brief van gisteren, bleek ik mij vergist te hebben.

Het gaat niet om Adelaide, maar om "An die ferne Geliebte" en het stond niet in een van Uw kritieken, maar in een Radiobode.

Dus hier vergiste ik mij.

Maar in mijn onverminderde genegenheid voor U en Uw werk vergis ik mij niet. Die is en zij blijft bestaan.

Met de meeste hoogachting

Uw

George Frank.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA