MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540717 Vereniging Nederland-Polen - S. van Praag aan Matthijs Vermeulen

Vereniging Nederland-Polen (vz. S. van Praag)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 17 juli 1954

 

Amsterdam, 17 Juli 1954

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Wij hopen, dat U aan de U toegestuurde uitnodiging voor de door de Vereniging Nederland-Polen georganiseerde feestavond gevolg zult geven en dat wij U op 23 Juli in Gebouw Krasnapolsky zullen zien.

Mocht U onverhoopt verhinderd zijn te komen, dan zou het ons zeer aangenaam zijn, indien U ons op deze avond een gelukstelegram zou willen sturen in verband met de herdenking van de dag, waarop tien jaar geleden Polen van de Duitse bezetting bevrijd is. In de hoop, dat U aan ons verzoek zult willen voldoen,

Hoogachtend,

S van Praag

voorzitter Ver. Nederland-Polen

 

 

aant.

op de ommezijde noteerde Vermeulen als tekst voor zijn gelukstelegram: "Bij herdenking van een der grootste feiten uit vorige oorlog deze wens: Leve Polen gelijk het herrezen is en leve de Vrede! MV