MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540511 Matthijs Vermeulen aan Sam Belinfante - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Sam Belinfante

 

Amsterdam, 11 mei 1954

 

11 Mei 1954

Zeer Geachte Heer Belinfante,

Hoewel ik het zou moeten waarderen als een soort van verbetering dat U mijn naam niet gemist wilt zien in de nieuwe editie van Muzikale Ommegang, is het mij onmogelijk te voldoen aan Uw verzoek. De elementaire biografische gegevens vindt U wel in een of ander lexicon. Voor een toelichting daarbij acht ik mij niet de aangewezen persoon. Het is mijn taak niet om in een geschiedboek een zelfs maar korte beschouwing te leveren over mijn werk of over een mijner werken. Dat hebben anderen te doen. Zichzelf te afficheren heeft mij altijd tegen de borst gestuit, en ook na Uw schrijven bespeur ik niet de nuttigheid van een gebaar dat ik voor onbetamelijk houd. Wanneer er in Nederland niemand is die U een zakelijk verslag kan uitbrengen over wie en wat ik ben, dan valt dat te betreuren voor menigeen, evenals voor mij, maar het ligt nog niet op mijn weg om in zijn plaats te treden.

Met dank voor Uw goede bedoelingen en met de meeste Hoogachting,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA