MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540502 Sam Belinfante aan Matthijs Vermeulen

Sam Belinfante

aan

Matthijs Vermeulen

Laren, 2 mei 1954

Laren 2 Mei 1954.

Zeer Geachte Heer Vermeulen.

Tot mijn spijt mocht ik nog geen enkel bericht van U ontvangen of U bereid bent mij de gevraagde gegevens te verstrekken. Nu is er reeds begonnen met het zetten maar gezien de omvang van het boek en de tijd die het zetten in beslag neemt, is het mij mogelijk nog tot 15 Mei bijdragen in te leveren.

Wilt U mij even terugschrijven of U bereid bent mede te werken door mij de gegevens betreffende Uw werken en enkele biografische bijzonderheden alsnog te doen toekomen?

Ik zou het n.l. zeer op prijs stellen U in "Muzikale Ommegang" op te nemen, vooral gezien Uw plaats in het Nederlandse muziekleven.

Inmiddels in afwachting van Uw berichten verblijf ik met de meeste hoogachting,

S. Belinfante

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA