MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540424 R.W. Spanhoff aan Matthijs Vermeulen

R.W. Spanhoff

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, [24 april 1954]

Amsterdam, Zaterd. av.

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Hoewel ik vanmiddag en vanavond in A'dam moet zijn, wil ik gaarne Uw wens respecteren nog geen persoonlijk contact op te nemen. Wel heb ik gezocht naar een telefoonnummer, maar deze moeite was tevergeefs.

Ter inleiding diene het volgende. Ik ben Vrijmetselaar maar bekleed geen functie in het Hoofdbestuur. Ik wil mij evenwel met een verzoek tot het Hoofdbestuur wenden nadat ik Uw advies zou hebben ingewonnen. De tegengestelde richting, dus eerst contact opnemen met dit bestuur en daarna met U, is ook te verdedigen.

In dit bestuur zitten geen bij uitstek muzikale personen, terwijl bovendien hun gemiddelde leeftijd meebrengt dat zij ietwat te behoudend zullen zijn zonder meer de door mij gewenschte stap te ondernemen zonder iets te weten van de artistieke kant –

Ik heb n.l. de idee dat dit werk van Pijper, de 6 Adagio's, welke in opdracht zijn geschreven n.a.v. onze Inwijding tot Leerling eener Loge gevolgd zouden kunnen worden door muziek welke aansluit op verdere inwijdingen –

Misschien dat één van z'n leerlingen hiervoor zou voelen – misschien dat U er zelf voor zou voelen, daar U de achtergrond van deze Adagio's op bijzondere wijze hebt aangevoeld –

Over deze vraag had ik U bij gelegenheid gaarne eens gesproken –

Hoewel ik besef dat U het druk moet hebben, naast Uw creatieve bezigheden nog zoovele andere, hoop ik toch dat U mij een onderhoud zult toestaan.

Hoogachtend

RW Spanhoff

P.S. Mij past het beste 's middags ± 5 uur in de week van 3-8 Mei, bv. op de Kring.

R.S.

R.W. Spanhoff

Kromstraat 11.

Oss.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA