MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540203 Matthijs Vermeulen aan Zandvoortse Kunstkring - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Zandvoortse Kunstkring

 

Amsterdam, 3 februari 1954

 

3 Febr 54

 

Gelieve mij te verontschuldigen dat dit antwoord op Uw zeer gewaardeerd schrijven van 15 jan. te lang is uitgebleven. Veel lastige bezigheden hebben deze vertraging veroorzaakt. Het spijt mij des te meer omdat ik U tenslotte melden moet dat ik Uw uitnodiging niet zal kunnen aanvaarden. Het geval is dat ik niets heb klaar liggen wat voor Uw lezingen geschikt zou zijn, en dat nog minstens 3 maanden mij de tijd ontbreken zal om iets dergelijks van meet af op te zetten. Misschien hebt U voor het volgend jaar soortgelijke plannen? Verwittig mij dan tijdig. Het kan gebeuren dat de omstandigheden zich gunstiger voordoen.

Met herhaalde excuses en de meeste Hoogachting

M.V.

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA