MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540203 A. Diepenbrock aan Matthijs Vermeulen

Mr A. Diepenbrock pr.

aan

Matthijs Vermeulen

Aerdenhout, 3 februari 1954

3 Februari 1954

Beste Matthijs,

Ik merk nu, dat ik het adres van le Père Omez niet ken. Ik meende, dat je iemand bedoelde, wiens adres ik wèl kan opsporen, maar dat is een Père Ommen, bij nader inzien, en voor jou van geen belang. Als Thea mij op een briefkaart kan aangeven in welke richting ik zoeken moet, zal ik het graag doen.

Mijn bedoeling was niet, te zeggen, dat de Roomsch katholieke Kerk verdwijnen moet en daarvoor iets anders in de plaats moet komen; (ik ben overtuigd dat dit de kerk is van Christus.) maar wij katholieken hebben een revolutie noodig.

Ook heb ik gewetenswroeging, dat ik mijn collega's zoo naar beneden haalde, ik reken mijzelf onder degenen die ik met afbrekende critiek noemde.

een hartelijke groet

Fons D pr

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA