MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540115 Matthijs Vermeulen aan H. Ens - concept

Matthijs Vermeulen

aan

H. Ens

 

medio januari 1954

 

Daar Uw bezwaren tegen mijn beschouwingen over de Ufo's geen nieuwe gegevens behelzen, derhalve niet voor discussie geschikt zijn, en omdat U over andere medewerkers van de Groene uitweidingen houdt die met de hoofdzaak niets te maken hadden, kan Uw ingezonden stuk van 30-12-53 niet voor plaatsing in aanmerking komen.

Door een misverstand ontstond in dit antwoord een vertraging welke U gelieve te verontschuldigen.

Persoonlijk wilde ik U nochtans mede delen dat de meningsverschillen over de Ufo's mij bekend zijn, en dat ik gewoon ben mijn inlichtingen te ontlenen aan auteurs wier wetenschappelijke betrouwbaarheid vaststaat.

De twijfel is heden meer dan ooit noodzakelijk, en in ontelbare opzichten. Maar het is eveneens gezond om niet te vergeten hoeveel merveilles er vandaag reëel zijn op welke geen vijftig jaar geleden het bekende gezegde uit Hamlet van toepassing was: There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy... aan te vullen met: in your science.

Hoogachtend,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA