MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540115 Matthijs Vermeulen aan A. Diepenbrock - concept

Matthijs Vermeulen

aan

A. Diepenbrock pr.

 

Amsterdam, 15 januari 1954

 

15 Jan 1954

Beste Fons,

Om te beginnen: hartelijk dank voor je goede wensen. Je hebt de onze allang, en elke dag haast, mag ik wel zeggen. Dat zal bij jou ook wel zo zijn. Voorts mijn dank voor je felicitaties wegens de Brusselse Prijs. Met een werk dat 33 jaar geleden ontstond te kunnen wedijveren met muziek die heden gemaakt wordt, heeft mij een zekere innerlijke voldoening gegeven en misschien zelfs rustigheid. Het heeft me ook plezier gedaan dat mijn "techniek" (die men mij hier sinds jaar en dag ontzegt) bestand is gebleken tegen de wisselvalligheden ener eerste uitvoering waar je zelf niet bij bent en die zonder twijfel moeilijk was voor de dirigent. Van een artistiek standpunt is zo'n waagstuk eigenlijk niet geoorloofd, maar over de afloop heb ik niet te klagen. Het lijkt ook wel belangrijk om voor de eerste keer in mijn leven beoordeeld te zijn geworden zonder aanzien des persoons (alles ging strikt geheim) en met een tamelijk gunstige uitslag. Daarbij komt dan nog die som geld in het laadje! Verdere gevolgen zullen we maar geduldig afwachten, alsof we de tijd hebben.

Nu dit, beste Fons. Ik durf niet zeggen dat ik je kwellingen begrijp, hoewel ze, op een ander terrein, dezelfde zijn als de mijne. Begrijpen kan ze niemand, omdat de oorzaken ervan zo verbazend gecompliceerd zijn en menigvuldig. Er valt ook niets aan te doen. Niemand kan je helpen. Van nature zie jij "dingen" waarvoor de overige mensen, van nature of opzettelijk blind zijn. Eerst zouden die overigen moeten veranderen (maar dat kunnen zij niet of dat willen zij niet) en dan pas zou je in je hart een begin van evenredigheid voelen. Het ergste is dat jij de "dingen" in hun ware gedaante ziet en zo onweerlegbaar duidelijk. En je kunt er niet eens over praten, met niemand! Wat dunkt je van deze goede raad die ik waag? Waarschijnlijk zou je er baat bij vinden door je onbruikbare gedachten, gevoelens, wensen elke avond ter liefde Gods te noteren, te analyseren, te critiseren in een dagboek. Dat zou heel merkwaardig kunnen worden, misschien nuttig voor later, en een verlichting die je [iets?] zal behoeden tegen lichamelijke stoornissen. (Excuseer me als ik me vergis; de bedoeling is goed.)

Nog wat anders: De nieuwe Franse tekst van L'Aventure de l'Esprit is sinds vorige week helemaal klaar. Het is niet te geloven hoe ik daarop gezwoegd heb, maar ik kon het niet laten, en elk gebrek dat ik vond dreef me weer tot nieuwe inspanning. Wil [lees: Zou] je mij de oude versie (waarvoor ik me nu schaam) willen terugsturen? Dat is nog het gemakkelijkst wellicht. Of kunnen wij een afspraak maken? Voor een of andere Zaterdag-middag b.v.? Hier hebben wij alle drie dan gewoonlijk vrijaf. Dat zou veel aardiger zijn, als 't kon.

Heb je soms een idee in je hoofd over een eventuele Franse uitgever? Gaarne. Ik ben nog besluiteloos wat dat betreft. Thea meent dat het boek le père Omez1 zou kunnen interesseren en zij laat je vragen of je haar zijn adres wilt bezorgen.

Quantum potes tantum aude

quia major omni laude.

Van ons ieder vriendschap en een omhelzing in de geest.

Matthijs.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. le père Omez: Henri-Jean Omez, auteur van Quand s'harmonisent l'humain et le divin (1943).