MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531231 Matthijs Vermeulen aan GeNeCo - Karel Mengelberg - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Genootschap Nederlandse Componisten (Karel Mengelberg)

 

Amsterdam, 31 december 1953

 

Amsterdam

Herengracht 330

31 Dec. 1953

Hooggeachte Heer Mengelberg,

Het is mij een behoefte en een vreugde dit jaar te besluiten met een hartelijke dankbetuiging aan het Genootschap van Nederlandse Componisten, voor de belangstelling die door Uw persoonlijke bemiddeling mij betoond werd bij mijn 65ste verjaardag en ter gelegenheid van de Prijs der Stad Brussel welke mijn tweede Symphonie verwierf op het Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique.

Met mijn beste wensen aan U en het Genootschap,

Hoogachtend,

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA