MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531217 J. van Voorthuysen aan Matthijs Vermeulen

J. van Voorthuysen

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 17 December 1953

den Haag, 17 December 1953

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Vanmorgen reikte de chauffeur van de Haagsche Courant hier Uw schrijven aan. In gevolge het daarin vervatte verzoek heb ik direct telefonisch opdracht gegeven U de vier afleveringen met mijn gehele reportage van het Concours Reine Elisabeth toe te zenden en ik hoop, dat U die zending gelijk met dit epistel ontvangt.

Stelt U er zich overigens maar niet te veel van voor, want als medewerker van een op brede basis gefundeerd dagblad bevind ik mij niet in een benijdenswaardige positie als de Uwe, zodat ik me genoodzaakt zie alles zeer aan de populaire oppervlakte te houden. Dat neemt niet weg, dat ik getracht heb onder alle gegeven omstandigheden strikt eerlijk te blijven en hoe kon het anders onder de streng volgehouden anonimiteit.

Te zekerder kan ik er echter van zijn, dat U hetgeen daar gedrukt staat over no.6 van het programma, onmogelijk als gehuichelde complimentjes kunt interpreteren. Mijn excuses intussen, dat ik uit mijn hoofd de datum van ontstaan nog te laat heb geschat, maar ik kon niet met mijn hele documentatie-bibliotheek op reis gaan en daar was deze datum trouwens ook niet in te vinden. Daarentegen verheugt het me U te kunnen zeggen, dat uw 33-jarig geesteskind zich in meer jeugd en up to date karakter mocht verheugen dan de meeste overigen in het uitverkoren dozijn.

Terwijl ik dit schrijf, weerklinkt Uw Prélude à la Nouvelle Journée uit mijn tape-recorder, waarmee ik vanmiddag een opname daarvan maakte bij de uitzending door Radio Brussel Vlaams Programma te 15.50 uur, die we toevallig in het radioprogramma opmerkten. Helaas is de opname gebrekkig, omdat primo mijn installatie niet van dat kaliber is, hetwelk omroepinstellingen kunnen bekostigen, secundo om dat een verre zender op dezelfde golflengte zond, hetgeen onmogelijk te scheiden was, zodat er een voortdurende interferentie-toon en enige andere geluidjes onvermijdelijk meeklinken. Het is maar een slap aftreksel van de werkelijkheid. Ik durf U daarom niet uit te nodigen er eens naar te komen luisteren (zo U zelf tenminste er nog geen uitzending van hebt gehoord), maar indien U toch het risico wilt nemen deze interferentie-toon door Uw ziel te laten snijden, dan neem ik geen verantwoording op me.

U toewensend, dat U spoedig in de gelegenheid zult zijn Uw bekroonde Tweede eens in werkelijkheid te horen, verblijf ik inmiddels met collegiale groeten en niet te vergeten felicitaties voor Uw onderscheiding

Hoogachtend:

J. van Voorthuysen

Afzender:

J. van Voorthuysen

Atjehstraat 6

den Haag

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA