MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531216 Matthijs Vermeulen aan J. van Voorthuysen - concept

Matthijs Vermeulen

aan

J. van Voorthuysen

 

Amsterdam, 16 december 1953

 

Zeer Geachte Heer Van Voorthuyzen,

Een persbureau zond mij Uw laatste beschouwing over het Brussels Compositieconcours. Zoals daaruit blijkt, hebt U in een voorgaand artikel Uw impressies gegeven over de symphonie die de vijfde prijs kreeg. Omdat ik mijn werk niet hoorde (ik heb geen radio en wist niet dat de wedstrijd werd uitgezonden) en ook omdat die muziek 33 jaar geleden gecomponeerd werd, interesseren Uw indrukken mij buitengewoon. Ik ken echter de datum [niet] waarop ze gepubliceerd zijn. Mag ik U de dienst vragen mij dat nummer toe te zenden? Liefst lees ik Uw complete relaas en hoop van Uwe goedheid dat U mij zulk een verzoek veroorlooft.

Met collegiale groeten en de meeste Hoogachting

M.V.

 

concept, geschreven op ommezijde van 19531216 MV aan A.C.P. Seyffert

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA