MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531215 D.L. Hage en A.C. Cruson aan Matthijs Vermeulen

D.L. Hage en A.C. Cruson

aan

Matthijs Vermeulen

Hengelo, 15 december 1953

Hengelo (O.), 15 December 1953.

Hooggeachte Heer Vermeulen,

Als getrouwe lezers van Uw artikelen in de Groene Amsterdammer feliciteren wij U met de hoge onderscheiding, die U te Brussel is ten deel gevallen.

Hierbij is het ons tevens een behoefte, U te doen weten, dat wij geheel aan Uw zijde staan in Uw critiek op de dirigent Krips.

Hoogachtend,

Mej. A.C. Cruson.

D.L. Hage.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA