MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531214 Max Vredenburg aan Matthijs Vermeulen

Max Vredenburg

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 14 december 1953

Amsterdam-Z., 14 Dec. '53.

Cher ami,

Van harte m'n oprechte gelukwensen met de Brusselse Prijs. Het is 'n prachtig succes. Wanneer zal men het werk weer kunnen horen – ik ben n.l. niet in de gelegenheid naar de geselecteerde werken aan de radio te luisteren, vanwege een in die dagen af te maken filmmuziek, juist Vrijdagav. jl. opgenomen.

Graag zou ik er wat bijzonderheden van weten om naar Parijs (Comoedia, Nouvelles Musicales) te kunnen doorgeven.

Met herhaalde felicitaties, mede namens m'n vrouw en ook met de beste groeten aan jouw vrouw,

je

Max Vredenburg

Ik heb niet begrepen waarom Krips Kraps je niet tot 'n duel heeft uitgedaagd!

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA