MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531002 H. Meurer aan Matthijs Vermeulen

H. Meurer

aan

Matthijs Vermeulen

Bussum, 2 oktober 1953

Bussum 2/10/53.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Iedere week weer lees ik Uw artikelen in de Groene met even veel belangstelling. Ditmaal – "De Geest van Wagner" – heeft mij bijzonder getroffen. U bracht daarin onder woorden wat ik slechts voelde doch nooit zoo had kunnen uitdrukken. Ook mijn vrouw en ik hebben deze zomer herhaaldelijk de uitzendingen uit Bayreuth beluisterd aan de radio – vaak gezamenlijk met andere vrienden – en dan bleek steeds weer hoezeer deze muziek ook tot ons jongeren (30-40 jaar) sprak, en ons nog zooveel geven kan.

Ik had behoefte U dit even te zeggen en verblijf met gevoelens van de meeste hoogachting

Uw

H. Meurer

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA