MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530508 Matthijs Vermeulen aan I. Bromberg-Spronk - concept

Matthijs Vermeulen

aan

I. Bromberg-Spronk

 

Amsterdam, 8 mei 1953

 

8 Mei 1953

Zeer Geachte Mevrouw Bromberg,

Gisteren had ik een werkelijk onverwachte verrassing toen te midden der wekelijkse redactie-vergadering van de Groene Uw bouquet van anemonen mij werd overhandigd.

Onze directeur is onmiddelijk de naam der schenkster gaan verifiëren in zijn cartotheek. Hij vond er slechts één: de Uwe.

Terwijl ik bedenk dat in de symboliek der bloemen de blauwe, rode en gele anemoon alle drie de betekenis hebben der standvastigheid, der volharding beken ik U tegelijk hoe Uw zeldzaam en welsprekend gebaar van sympathie mij te stade komt op het goede moment, en hoe gaarne ik mij Uw gave steeds herinneren zal.

Met oprechte dank,

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA