MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530219 Beatrijs Escher-Jongert aan Matthijs Vermeulen

Beatrijs Escher-Jongert

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 19 februari 1953

Amsterdam, 19 Februari '53.

Teniersstraat 8. tel. 710029.

Chèr [sic] Maître, ik zegen je bestaan.

En niet alleen, omdat, naar iemand me vaag vertelde, je onlangs 65 jaar bent geworden, maar omdat je als enige en steeds weer belangrijke dingen over muziek schrijft. En omdat je zelf belangrijke muziek schreef. (en schrijft, hoop ik?) Je Groene-artikelen lees ik altijd in zeer oudbakken staat, want derdehands, maar ze worden er niet minder to the point van. We zien je nooit meer, wat ons meer dan ik zeggen kan spijt. Maar enfin, daar moeten we ons bij neerleggen volgens de verhalen van Thea. Steeds hoop ik je te ontmoeten, wanneer ik de stad doorkruis, want géén ontmoeting zou me dierbaarder zijn. Omdat jij – Matthijs, onder woorden brengt wat ik m'n leven lang van de muziek heb verlangd. Dit geldt evenzeer voor de enkele keer dat ik het niet eens ben met je, als de vele talloze malen wanneer ik geheel accoord ga.

Ruud gaf aan Cora1 je lied "La Veille" in studie, waar ze – en dit pleit voor haar hoge muzikale intelligentie – op slag verrukt van was. In Juni op een mooie avond, zal ze het hier bij ons zingen met de Chants du Désir. Tegen dien tijd zal ik je waarschuwen, want haar stem is ideaal voor jouw muziek. Je kunt dan alsnog je zin of tegenzin om te komen, peilen!

Ik vrees Thea, dat "de" Watersnood een groot deel van Sido's garderobe, die anders automatisch aan Odilia zou zijn gekomen, heeft verzwolgen. Maar je zult dit net zo vanzelfsprekend vinden als Sido zelf.

Alles goed bij jullie? Vele hartelijke groeten en beste wensen,

Beatrijs

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Cora = Cora Canne Meijer.