MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530215 Studentenver. op Humanistische Grondslag - A. Pais aan Matthijs Vermeulen

Studentenvereniging op Humanistische Grondslag (A. Pais)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 15 februari 1953

 

15 Februari 1953

Geachte Heer Vermeulen,

Onze vereniging organiseert iedere week een koffietafelbijeenkomst, waarop deskundigen over verschillende onderwerpen het woord voeren. Aangezien in onze kring grote belangstelling bestaat voor muziek en aanverwante gebieden, nemen wij bij deze de vrijheid U te verzoeken of U zo bereidwillig zoudt willen zijn enkele geheimen der muziek voor ons te ontsluieren.

Genoemde bijeenkomsten worden des Donderdags van 12.30 – 14.00 u gehouden in "De Brakke Grond", Nes 53 te Amsterdam. Gaarne zouden wij – i.v.m. evt. publicatie in de studentenpers zo spoedig mogelijk – van U vernemen of U in principe bereid bent op een der navolgende dagen voor ons te spreken: Donderdag 26 Februari, Do. 12 Maart of Do. 19 Maart.

In de hoop geen teleurstellend antwoord van U te ontvangen,

verblijven wij met gevoelens van de meeste hoogachting,

voor het bestuur der SVHG,

A. Pais

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA