MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19530200 Matthijs Vermeulen aan Horace A. Eaton - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Horace A. Eaton

 

Amsterdam, februari 1953

 

Vergun mij U in 't H[ollands] te antwoorden op uw brief van 29 Jan. die mij zeer getroffen heeft. Ik lees wel Engels, maar het is me nooit gelukt het te kunnen spreken, en dus ook niet schrijven.

Mijn ambacht is eigenlijk componist van muziek. Omdat verschillende omstandigheden een uitvoering mijner composities langen tijd onmogelijk maakten en omdat ik gedwongen was mijn brood te verdienen buiten de muziek ben ik gedurende vele jaren journalist geweest. Zo was ik van 1926 tot 1940 correspondent te Parijs van een groot dagblad in Nederlands Indië. Dit werk, en ook een persoonlijke neiging hebben mij gebracht tot studie op menig gebied. Hieruit ontstond het "essai" dat u gelezen hebt in De Groene, en waaraan ik Uw brief dank. Uit die studies en uit een nadenken van meer dan vijf en twintig jaren, ontstond ook het boek dat onder de titel Het Avontuur van de Geest verscheen in 1949. Ik geef daar een methode om een rationeel, organisch verband te leggen tussen God en mens, tussen een goddelijk universum [en] de mens, waarin tot dusverre, naar ik meen, geen enkel philosooph geslaagd is. Het enige wat ik in de Bijbel niet kan aanvaarden is "de zondeval". Niettemin kan ik volgens mijn methode Jesus Christus beschouwen en beminnen als Deus Optimus Maximus, doch buiten de "Kerken" die allen Hem hebben verloochend, tot ieders ongeluk. Om redenen die mij onbekend zijn, is Het Avontuur van de Geest niet besproken in Holland door de "grote pers". Dit heeft mij buitengewoon gespeten. Want een eerlijke discussie over dat uiterst belangrijke onderwerp had voor iedereen en ook voor mij nuttig kunnen zijn. Ik heb de laatste jaren voornamelijk gebruikt om Het Avontuur van de Geest te vertalen in het Frans en hoop daarvoor een uitgever te vinden.

This is merely to explain (ik copieer Uw woorden!) waardoor ik gekomen ben om te zeggen, met verborgen tranen, "Hoe de Goden sterven".

Als het U interesseert wat mij vergunt is geworden te mogen denken (en ik ben daarover zelf verwonderd) zal ik U gaarne een exemplaar zenden van dat boek. Zeg het mij dan.

Maar weer muziek te kunnen maken zou mij onuitsprekelijk liever zijn.

Met veel dank, uit de grond van mijn hart,

Uw

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA