MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19521126 Vereniging Nederland-Polen - M. Górzyński aan Matthijs Vermeulen

Vereniging Nederland-Polen (M. Górzyński)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 26 november 1952

 

Amsterdam 26 November 1952

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Gaarne zou een van onze bestuursleden U eens spreken, in verband met het tweede internationale Wieniawski-concours, dat van 5 – 15 December a.s. plaats vindt te Warszawa.

Wij zouden het zeer op prijs stellen te vernemen wanneer het U gelegen zou komen deze persoon te ontvangen.

Met de meeste hoogachting,

M. Górzyński

 

[verso: op twee notenbalken genoteerd twee aaneengeschakelde hele-toonstoonladders vanaf ces en bes – zie scan]

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA