MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520916 Kriterion-Theater - R. Kolthoff aan Matthijs Vermeulen

Kriterion-Theater (R. Kolthoff)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 16 september 1952

 

Amsterdam, 16 Sept. 1952

Zeer geachte Heer Vermeulen,

In mijn functie als muziekmedewerkster van Kriterion zou ik U hierbij gaarne een verzoek doen.

U kent waarschijnlijk het bestaan van de gramofoonplaten concerten, die iedere Dinsdagmiddag van 5.15u. tot 6.15u. in Kriterion worden gegeven.

Aan ieder concert gaat een kleine inleiding vooraf, door een musicus of muziekstudent.

Dit seizoen 1952-1953 treden als zodanig bijvoorbeeld op: Antal Dorati en Geza Frid over Bartok, Harry van Os over Volkslied en Ballade, Prof. Hans Merx over American Folksong en Janny van Wering over Clavecymbel- en clavichord muziek.

Mijn verzoek is, of U bereid zou zijn een concert van moderne muziek, Nederlands of "Buitenlands" zoudt willen verzorgen voor ons. De keus zou ik gaarne aan U overlaten.

Tot onze grote spijt kunnen wij onze inleiders geen adequaat salaris toekennen, daar deze concerten voor een zeer lage entree-prijs (f 0.25) te beluisteren zijn. Alleen eventuele onkosten e.d. komen wij tegemoet met f 5.-.

De Dinsdagmiddagen die nog ter beschikking staan zijn 18 en 25 November.

U kunt dan één van beide, of alle twee voor een meer diepgaande bespreking gebruiken.

Het publiek bestaat voornamelijk uit studenten, dus het bevattingsvermogen ligt iets hoger dan van het doorsneepubliek in de concertzalen.

Gaarne zie ik, in verband met publicatie van het volledige programma, Uw antwoord spoedig, indien mogelijk deze week, tegemoet.

Met de meeste hoogachting teken ik

R Kolthoff

(muziekmedewerkster Kriterion)

 

R. Kolthoff

Sarphatistr. 1874

Amsterdam C.

tel. 57373

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA