MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520717 Jenny Müller-Luchsinger aan Matthijs Vermeulen

Jenny Müller-Luchsinger

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 17 juli 1952

Amsterdam 17 Juli

Beethovenstraat 15 Z.

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Zo heel graag zou ik, alhoewel ik U onbekend ben, om een kort onderhoud willen verzoeken. Het is mij echter niet goed mogelijk dit schriftelijk te doen. Is het U voldoende als ik U zeg dat het gaat over een kwestie in het belang van de nagedachtenis van Jettie Bosmans?

Mag ik U tevens alvast schriftelijk heel hartelijk dank zeggen voor alle goede woorden die U haar in de Groene gewijdt hebt.

Hierbij zend ik U enige kleine kiekjes van haar die ik in 1950 in Scheveningen van haar nam na een ochtendrecital. Misschien, indien U ze nog niet bezit, doe ik er U een genoegen mee.

Met de meeste Hoogachting,

J Müller Luchsinger

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA