MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520511 K. Feringa aan Matthijs Vermeulen

K. Feringa

aan

Matthijs Vermeulen

Zeist, 11 mei 1952

Zeist, 11 Mei 1952

WelEdelgeboren Heer,

Door mijn bemiddeling, en voor een deel op mijn initiatief, geeft Jeanne Demessieux op Zondag 25 Mei een concert in de Sint-Matthijs te Maastricht. Daarin staat een biezonder fraai 18e eeuws orgel, in geest en opvatting een zuivere Silbermann. Pas gerestaureerd door Verschueren.

Zou U zo vriendelijk willen zijn mij een door U gesigneerd thema te zenden, dat zou kunnen dienen voor de improvisatie waarmee ze besluit? Wanneer U op de naam dezer kerk let, geloof ik dat juist U er wel de moeite voor wilt doen. Wees verzekerd van de dank der Maastrichtenaren. Mocht U eventueel zelf daar naar toe gaan, dan zoudt U mij zeer verplichten met mij daarvan mededeling te doen.

Van deze gelegenheid zou ik gaarne willen profiteren U te zeggen, hoezeer ik Uw artikelen in de Groene bewonder, om hun universele eruditie, hun scherpzinnigheid en hun opbouwende critiek. Er spreekt geleerdheid, wijsheid, karakter en liefde uit. Ik hoop U nog lang te lezen!

Met de meeste hoogachting

K Feringa

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA