MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520417 Johan Tielens aan Matthijs Vermeulen

Johan Tielens

aan

Matthijs Vermeulen

Rotterdam, 17 april 1952

Rotterdam 17. April 1952

Lisstraat 57a.

Aan de musicus

Matthijs Vermeulen

Bijgaand boekje zend ik U als presentexemplaar. Ik doe dit, omdat ik Uw boek "het avontuur vd geest" las en omdat ik in Uw artikelen in de "Groene" daar aanleiding toe vond door de zin "de violette tonen van de .hobo.": een musicus dus, die concreet gevoel had voor de overeenkomst van toon en kleur.

Ik heb het boekje geheel in eigen beheer gehouden en de prijs bepaald op f 1,45.

Hoogachtend

Johan Tielens

kunstschilder.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA