MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520311 Matthijs Vermeulen aan Wijnand J. van Smeden - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Wijnand J. van Smeden

 

Amsterdam, 11 maart 1952

 

Amsterdam

Herengracht 330

11 Maart 1952

Zeer Geachte Heer Van Smeden,

Het spijt mij U nogmaals te moeten teleurstellen. Ik heb geen Radio en kon dus Zondag niet luisteren naar de muziek van Uw vriend. Overigens houd ik een auditie in deze omstandigheid per radio niet voor betrouwbaar.

Mag ik U opmerken: Als Uw vriend tijdens één seizoen tweemaal een werk krijgt uitgevoerd bij de Radio, wat verlangt U dan eigenlijk nog meer? (Dat gebeurt menigeen; maar toch ook weer niet iedereen!)

Afgewezen te worden door de Ver. van Ned. Componisten is een verongelijking die hij zich met ironie kan laten welgevallen. Geweigerd te worden bij Donemus brengt nadeel mee dat misschien niet strookte met de rechtvaardigheid.

Ik zie sterk op tegen persoonlijke gesprekken wanneer alle reële gegevens mij ontbreken. Om mij daartoe over te halen zou het eenvoudigste middel zijn dat U mij de compositie van Uw vriend zendt waarop de Ver. van Comp. en Donemus hun afkeuring baseerde[n]. Als zij mij belang inboezemt, zal ik zeker in beweging komen.

Met alle respect voor Uw ijver,

Hoogachtend,

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA