MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520304 Wijnand J. van Smeden aan Matthijs Vermeulen

Wijnand J. van Smeden

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 4 maart 1952

Hilversum, 4 Maart 1952.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Voor mij ligt een kaart door Mevrouw geschreven op 18-4-'50!

Ik heb daarop niet geantwoord omdat ik zeer door U was teleurgesteld. Ik meende n.l. in mijn correspondentie over mijn vriend1 wel duidelijk te zijn geweest, maar Mevrouw schrijft "de jonge componist" en dat was mij een bewijs dat U de zaak niet geheel "aux [sic] serieux" had genomen.

Het gaat hier om een man van 43 jaar met einddiploma Conserv. – Den Haag voor Piano en voor Viool en eind-dipl. Conserv. – Amsterdam theorie en die daarna nog 4 jaar bij Wagenaar studeerde.

Het schijnt of iedereen deze man later eenvoudig als kunstenaar heeft willen vermoorden. De geschiedenis van hem is voor iemand als U, die toch een vechter zijt voor recht en waarheid en wars bent van groepjes- en kliekjes-gedoe, van groot interresse.

Heus ik val U niet lastig voor een of ander jongmens met talent o.i.d. Ik weet ook wel wat U in Uw functie aan het hoofd hebt en ik meen verstand genoeg van muziek te hebben om te weten dat deze mens ten onrechte in een hoek getrapt is en daarom vroeg ik Uw belangstelling.

Welnu a.s. Zondag-middag 9 Maart dirigeert Roelof Krol met het Kamerorkest voor de K.R.O. een alt-concert van Kees Ritman. In October heeft Maurits v.d. Berg het ook gedirigeerd.

Nu zou ik U beleefd willen vragen daar naar te willen luisteren. Wilt U mij dan eens eerlijk mededelen of U meent dat "Donemus" en de "Neder. Comp. Ver." het recht hadden deze man af te wijzen op grond van het feit dat men zijn werk niet volwaardig achtte?

Als deze compositie Uw belangstelling wekt, wilt U Kees Ritman dan eens ontvangen en hem e.e.a. aan U laten voorspelen uit zijn werk en zou U dan eens naar zijn geschiedenis willen luisteren?

Mocht U misschien verhindert zijn te luisteren, och geeft U dan toch deze man eens een half uurtje om met U te praten!!

Hopende thans niet tevergeefs een beroep op U gedaan te hebben, teken ik met de meeste hoogachting,

WJ van Smeden

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Een eerste brief uit 1950 is niet bewaard gebleven.