MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520220 Matthijs Vermeulen aan Het Wereldvenster - J.M.Ph. Uitman - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Het Wereldvenster (J.M.Ph. Uitman)

 

Amsterdam, 20 februari 1952

 

20 febr 1952

Zeer Geachte Heer Uitman,

Als vanzelf zal ik gaarne gevolg geven aan Uw uitnodiging om bij te dragen tot Uw Vogelvluchtserie, want de opgave boeit me.

Zoudt U mij echter willen mededelen, alvorens wij nader overleg beginnen, welk honorarium U denkt te kunnen uittrekken voor een boekje van 96 blz., dat ongeveer 300 arbeidsuren zal vergen om te voldoen aan de eisen en de bedoelingen die wij zonder twijfel beiden stellen?

Zoudt U mij eveneens willen zeggen wanneer (tennaastebij) de copy moet worden overhandigd? Omdat ik nog andere bezigheden heb, zal ik pas over een maand met het schrijven voor Uwe serie kunnen aanvangen, hopend in Augustus-September gereed te zijn.

Met goede wensen en de meeste hoogachting,

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA