MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19511206 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Adriaan Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Bergen N.H.

6. xii. '51 –

Donderdag –

Beste Thijs –

Vanmorgen had ik een jong componist bij mij – een zoon van mijn vriend, de schilder Henri ten Holt. – Hij groeide op in de sfeer van ietwat steriele high-brow, die hier in de kleine kring van zijn vader en van v. Domselaer heerschte omtrent het begin van den laatsten oorlog – Hij heeft er (zijn vader trouwens ook) enkele jaren geleden mee gebroken, en was ongeveer 2 jaar in het Fransche Zuiden – maar finantieel ging dat niet langer. Tijdelijk is hij nu hier bij zijn ouders – Hij zou het zéér op prijs stellen, als je hem zou willen ontvangen, en ik beloofde hem, bemiddelaar te zijn. Ik kan hem, als musicus, niet beoordeelen, maar toch heb ik een gevoel, dat ik je dit mag vragen.

Morgen ga ik voor zoowat 2 weken hier en daar uit logeeren. Zou je dus, als je aan mijn verzoek wil gehoor geven, hem zelf even willen melden, welken dag en op welk uur je hem wilt ontvangen? –

Naam en adres:

S. ten Holt.

De Dorentjes –

Bergen N.-H.

Ik heb een vermoeden, dat jij hem in zijn ontkapseling een rechtstreeksche stoot zou kunnen geven – daarom beloofde ik hem, je dit te vragen.

Heb je al een telefoon? – Ik kom wel, zoo nu en dan, in A'dam, maar vrijwel altijd op één dag heen-en-weer, en dan kom ik niet tot bezoeken, die ik niet van te voren telefonisch kan afspreken – Misschien verzamelt Netty Dijkstra tegen het eind van deze rommelmaand weer een kring vrienden onder haar dak, en zien wij elkaar daar eindelijk weer eens. – ik hoop het. –

Hartelijke groeten, ook voor Thea, en een hand van

je

Jany.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA