MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19511204 Matthijs Vermeulen aan Ministerie van OK & W - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

Amsterdam, 4 december 1951

4 Dec.

[aanhef ontbreekt]

Als antwoord ten gevolge van hierboven aangeduid schrijven, heeft ondergetekende de vreugde zijn grote erkentelijkheid te betuigen aan U en aan de leden Uwer jury wegens de waardering welke door U geschonken is aan zijn Vierde Symphonie.

Verblijve met Hoogachting,

MV

concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA