MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19511130 Ministerie van OK & W - staatssecr. J.M.L.Th. Cals aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (staatssecr. J.M.L.Th. Cals)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 30 november 1951

 

's Gravenhage, 30 November 1951.

 

Overeenkomstig het advies van een commissie, bestaande uit de heren S. Dresden, voorzitter, J. Mul en L. Toebosch, leden en B. Wagemans, secretaris, heb ik U een prijs verleend van f.1.000,- voor Uw 4e symphonie.

Voor de uitbetaling van dit bedrag worden de vereiste maatregelen genomen.

DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

Mr. J.M.L.Th. Cals.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA