MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19511004 Matthijs Vermeulen aan Th. Kurpershoek - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Th. Kurpershoek

 

Amsterdam, 4 oktober 1951

 

4 Oct.

Zeer Geachte Heer Kurpershoek,

Alle respect voor Uw brief van 30 Sept.

Wij zouden samen een nuttige discussie kunnen beginnen. U hebt het vermogen een persoonlijke gekrenktheid te negligeren. Mij ontbreekt niet de liefde voor de muziek en ik heb de wens om de dingen zakelijk en helder te zien.

U verwijt mij "onjuistheden" en "uit de lucht gegrepen beweringen" waarvan volgens U mijn artikel wemelt.

Wilt U mij zeggen welke deze zijn? Ik ken ze niet. Ik zal ze erkennen als het moet. Mijn stuk over de Afbraak vertolkte impressies zoals elke buitenstaander ontving die geen speciale inlichtingen kreeg. Ik ben één van die buitenstaanders.

Het was Uw taak niet om mij te weerleggen meent U. Maar wat U mij verwijt geeft U een plicht, welke niet boven Uw bereik ligt. Als de bestuurders der Opera mijn bedenkingen redeloos oordelen, of ongegrond, zullen zij U ongetwijfeld de argumenten willen verschaffen om Uw beweringen te staven. Wij zouden zo tot klaarheid kunnen geraken. Dat hoop ik tenminste; want in dergelijke regionen werd het sinds lang gewoonte om bezwaren stilletjes te verwijzen naar de papiermand.

Een eerste druppel van de spreekwoordelijke beker is voor mij geweest dat de Ned. Opera afzakte tot de Lustige Witwe. De tweede was, dat onze Opera, zonder Cronheim, zonder Pella, beiden tijdig en handig verwijderd (ik weet dat C. in een kamp zat; waar P. zich redde weet ik niet) een paradoxaal lustrum gaat vieren onder leiding van een Duits dirigent die op voet van jij en jou stond met Hitler.

Dit is erger dan een vergissing, erger dan een fout.

Nu Gij, Kurpershoek, van kunstenaar tot kunstenaar zoveel gij wilt. Een beetje ook, als ik het vragen mag, van mens tot mens, want dat lijkt mij even nodig.

Met vertrouwen op Uw antwoord,

M.V.

 

concept (MV citeert deze brief in zijn artikel 'Aan de bestuurder van de Opera' in De Groene Amsterdammer van 20 oktober 1951)

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA