MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510719 G.J.A. Ruys Uitgeversmaatschappij aan Matthijs Vermeulen

G.J.A. Ruys Uitgeversmaatschappij N.V.

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 19 juli 1951

Amsterdam, 19 Juli 1951

Zeer geachte heer Vermeulen,

Voor Uw overwegingen1 ten aanzien van de voorgestelde Mengelberg biografie heb ik alle begrip. Ik stel het op hoge prijs dat U een en ander zo serieus hebt overwogen en ik kan u wel verzekeren dat uw bezwaren een diepe indruk op mij hebben gemaakt. Aangezien ik beslist moet weigeren om een boek over Mengelberg uit te geven dat niet ook de vele kwade zijden van hem belicht (dit zou mij tegen de borst stuiten) en aangezien ik geen ander zie die zulks op verantwoorde wijze zou kunnen doen, zal ik hoogstwaarschijnlijk voorlopig van dit plan afzien. Ik vind dit jammer, omdat het gevaar bestaat dat van de door-dik-en-dun-Mengelberg-vererende kant een biografie in de komende tijd zou kunnen verschijnen die dan uiteraard voor menigeen kwetsend moet zijn. Wij mogen echter hopen dat zulk een werk om wat voor reden dan ook zal uitblijven.

U nogmaals ten zeerste dankend voor de uiterst serieuse behandeling die U mijn voorstel hebt gegeven, verblijf ik, met de meeste hoogachting,

G.J.A. RUYS UITG. MIJ N.V.

H. van Veen, Dir.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Er is geen brief of concept bewaard gebleven.