MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510715 Matthijs Vermeulen aan Johan de Molenaar - USO - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Johan de Molenaar (USO)

 

[Amsterdam, medio juli 1951]

 

Zeer geachte Heer Molenaar,

Uw onverwachte uitnodiging van 30 Juni heeft mij in beroering gebracht, en alvorens aan Uw verzoek te voldoen, heb ik de Symphonie, die nu 31 jaar telt, en die ik sinds 1939 niet meer bekeek, enkele malen aandachtig willen doorlezen. Vandaar deze vertraging in mijn antwoord, welke U mij vergeeft, hoop ik.

Al lezend bemerkte ik tot mijn verwondering dat die 2de Symphonie, getiteld "Prélude à la nouvelle journée", het radicaalste gecomponeerd is van wat ik totnutoe hoorde, 't zij van mezelf, 't zij van anderen. Ik werd dat niet gewaar zonder bezorgdheid. Want ik sta nu nog voor de vraag: hoe zal dat klinken?

Per slot meen ik te mogen geloven in de oprechtheid van de hartstocht die mij toen gedreven heeft, en het risico te kunnen aanvaarden. Het lijkt me bovendien dat ik 't beste handel door te denken alsof ik reeds een poos geleden naar de andere wereld vertrok. Ik twijfel of het U.S.O., waarvoor ik reële waardering heb, deze muziek kan vertolken zoals zij geschreven en bedoeld is. De beslissing hierover laat ik aan Hupperts, in volle vertrouwen op zijn artistiek geweten.

Omdat er van de 2de Symphonie geen duplicaat bestaat, en eveneens, omdat ik mij contractueel verplichtte jegens Donemus, heb ik deze Stichting verzocht een copie te maken van de partituur, en haar U zo spoedig mogelijk te doen toekomen. Dit kan gebeuren, zei men mij, aan 't einde der volgende week, in ieder geval vóór de vacantie; ik krijg dan nog wel bericht van U.

Met de meeste Hoogachting en vriendelijke groeten,

Uw

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA