MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510612 Charlotte Köhler aan Matthijs Vermeulen

Charlotte Köhler

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 12 juni 1951

 

12-6-51

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Hoewel ik persoonlijk nooit het genoegen had met U kennis te maken weet ik natuurlijk toch heel goed wie U bent, ook door de prachtige stukken die U altijd in de Groene Amsterdammer schrijft, en dit geeft mij dan ook de moed het volgende verzoek tot U te richten.

U weet hoe het met Henriëtte Bosmans is. Ze ligt nu al bijna vier maanden ziek en het doet haar zoo goed dat U haar af en toe komt opzoeken en zij met een kunstenaar als U over muziek kan praten. We willen haar allemaal zoo graag helpen en verzinnen alles om het haar zoo aangenaam mogelijk te maken. Nu las ik in de krant dat Eduard van Beinum weer hersteld is.

Ik weet dat ze zich zeer ongerust over hem gemaakt heeft. Hoe stimuleerend zou het voor haar zijn indien Eduard van Beinum haar eens zou willen bezoeken om haar te vertellen dat hij weer heelemaal gezond is en aan het werk gaat en haar bijvoorbeeld zou belooven dat zij het volgend seizoen weer eens als soliste onder zijn leiding zou kunnen optreden. Natuurlijk moet dit heel voorzichtig gebeuren maar ze zou intens gelukkig er mee zijn, dat weet ik zeker.

En nu wilde ik U vragen of U dit met van Beinum zoudt willen bespreken want ik ken hem niet zoo goed en van Beinum mag ook niet ongerust worden over Jetty want dat is weer niet goed voor hem.

Enfin, dat kan ik rustig aan U overlaten als ik bedenk hoe buitengewoon hartelijk het van U is dat U haar komt opzoeken.

Er is zoo weinig voor haar om zich aan vast te houden, laten we haar één illusie meer geven.

U bij voorbaat dankend met vriendelijke groeten ook aan Mevrouw Vermeulen.

Hoogachtend

Uwe

Charlotte Köhler

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA