MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510522 J.J. van Loghem - Van Loghum Slaterus aan Matthijs Vermeulen

J.J. van Loghem (Van Loghum Slaterus)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Laren, 22 mei 1951

 

22 Mei 1951

Zeer geachte Heer Vermeulen

Uw tegemoet komend antwoord op hetgeen ik U verzocht te willen overwegen heeft mij gerustgesteld. Voor de moeite die gij U opnieuw reeds hebt getroost is de redactie U uiterst erkentelijk.

Met "tijd" kan zij royaal zijn; op een paar weken kijken we niet. Maar aan de gestelde limiet kunnen wij niet veel tornen, omdat er anders van 's uitgevers calculatie niets te recht komt. De meeste medewerkers vragen om meer ruimte!

Uw moeilijkheden kan ik natuurlijk niet doorzien. Mij scheen het aanvankelijk dat van al onze medewerkers Uw taak de lichtste was!

Als banaal biologisch voorwerp is het menselijke individu er even fataal aan toe als elk ander levend wezen. Natuur is strijd – op leven en dood. Maar er zijn toch specifiek menselijke dingen op het bezit waarvan het de moeite waard is zich als mens te bezinnen. Zo herinnert zich "Uw trouwe lezer" wat gij eens geschreven hebt na het aanhoren van een lied uit een volmaakt vrouwelijk strottenhoofd U toegezongen...

Ik hoop hartelijk dat gij mij ook het bovenstaande ten goede wilt houden.

Als steeds, Uw dienstwillige

J.J. van Loghem.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA