MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510518 Matthijs Vermeulen aan Van Loghum Slaterus - J.J. van Loghem - concept

Matthijs Vermeulen

aan

J.J. van Loghem

 

Amsterdam, ± 18 mei 1951

 

Hooggeachte Professor,

Dinsdagmorgen, zodra ik Uw brief gelezen had, en geassimileerd, ben ik aan 't werk gegaan zonder me te hoeven vragen wat billijk en redelijk is, want de vriendelijkheid Uwer woorden ruimde zelfs bezwaren weg die mij reëler schenen. In mijn binnenste verweet ik me reeds de fout, welke U zo welmenend onder mijn ogen brengt. Maar tegenover de moeilijkheid die door de verbetering werd opgelegd deinsde ik terug. Niet minder dan een verhaal van de betekenis der muziek, gelijk het leven mij die leerde, mocht een lezer terecht daar verwachten, op pagina 5! Vandaag echter, na vier morgens geschreven en geschrapt te hebben, weet ik nog niet met zekerheid of het mij zal lukken. Ik geloof ook dat de opzet en de inleiding, zoals zij nu eenmaal zijn, noodzakelijkerwijze moeten voeren naar de richting die mijn gedachte nam: tot een aperçu der innerlijke situatie van de tegenwoordige mens, met wie de musicus, universalia ante rem vertolkend, zich verbonden voelt. Hoeveel tijd kunt U mij gunnen om het ene aan te passen bij het andere? Misschien zal het stuk langer worden dan 4000 woorden. Is dit geoorloofd, en in welke mate?

Zeer dankbaar dat ik een lezer gevonden heb als U, blijf ik

Uw bereidwillige

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA