MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510515 Jan Out aan Matthijs Vermeulen

Jan Out

aan

Matthijs Vermeulen

Arnhem, 15 Mei 1951

Arnhem, 15 Mei 1951

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Hartelijk dank voor Uw brief. Het was jammer dat U door Uw werkzaamheden verhinderd was de laatste uitvoeringen in Arnhem en Nijmegen waarop wij Uw Passacaile [sic] et Cortège hebben gespeeld, bij te wonen. Volgens mijn mening zijn dit de beste uitvoeringen geweest welke wij tot nu toe van Uw werk gegeven hebben. Het stuk heeft veel succes gehad zoowel in Arnhem als in Nijmegen. Het aplaus [sic] van het publiek wees duidelijk uit dat Uw compositie goed werd ontvangen. Het was méér dan een beleefdheidsaplausje.

Ik moest zelfs nog een keer terug komen om te danken. Dit heeft mij zeer verheugd (niet dat nog een keertje buigen) maar dat het werk werkelijk is ingeslagen bij het publiek. Ik heb verschillende mensen gesproken die al hopen dat ik het werk in het volgende seizoen weer op het programma zal plaatsen. Ook de pers heeft er goed en zeer goed op gereageerd. Het orkest zelf vindt 't, en nu citeer ik letterlijk, "helemaal geen gek stuk".

Ik persoonlijk speel het werk zeer gaarne. Vooral de opbouwende lijn welke via de steeds nieuwe en van sfeer steeds meer fascinerende thema's mede door de helder en scherp getekende instrumentatie vind ik zeer goed gebouwd en van grote originaliteit. De cortège klinkt waarlijk grandioos.

Wat betreft Uw verzoek om opgave te doen van bijzondere werken welke wij in het afgelopen seizoen gespeeld hebben stuur ik U hierbij het prospectus zooals we dat in Arnhem hebben gespeeld.

Ditzelfde programma ging ook in Nijmegen.

Enkele veranderingen heb ik erin aangebracht zooals het seizoen zich heeft afgespeeld.

Het werk van R. Escher is door mijn ziekte niet door gegaan. Op het ogenblik lig ik met zenuwoverspanning te bed. De dokter heeft me 4 weken "Tacet" voorgeschreven. In Juni krijgen we nog de Beethovencyclus.

Ons orkest speelt in de gehele provincie Gelderland.

De plaatsen waar wij serie's verzorgen zijn:

Arnhem – Nijmegen – Apeldoorn – Zutphen – Ede – Wageningen – Winterswijk – Doetinchem – Tiel. Wanneer U er prijs op stelt zal ik U in het nieuwe seizoen iedere maand een overzicht van de komende concerten laten sturen waarop de programma's en plaats van het concert staan vermeld. Wanneer er dan eens iets interessants voor U bij is weet U het van te voren. Misschien komt U dan nog eens naar ons luisteren.

Nogmaals dank voor Uw brief, en wat onze gemeenschappelijke muzikale gezichtshoek betreft zou ik het erg interessant vinden nog eens met U te kunnen babbelen.

Ontvang mijn hartelijke groeten ook voor Uw vrouw.

Uw

Jan Out.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA