MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510207 G. van Welsum aan Matthijs Vermeulen

G. van Welsum

aan

Matthijs Vermeulen

Arnhem, 7 februari 1951

Arnhem, 7 Februari 1951.

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Als bewonderaar van uw ook zo stylistisch uitstekende artikelen in de Groene, las ik – gelovend in de juistheid van uw betoog – uw artikel over Paul van Kempen met instemming.

Nu "de Linie" hiertegen opkomt – een mijner roomse kennissen gaf me het desbetreffende artikel ter lezing – raak ik de kluts kwijt.

Wilt u mij derhalve in een persoonlijk schrijven of in een artikeltje in de Groene s.v.p. uiteenzetten hoe de vork precies in de steel zit. Ik en naar alle waarschijnlijkheid ook vele andere lezers van de Groene willen juiste voorlichting en u begrijpt hoe al dit voor- en tegengeschrijf ons in verwarring brengt.

Zelfs indien u in het onderhavige geval te ver ging, zal ik u dat zeker niet kwalijk nemen begrijpend hoe gemakkelijk het dikwijls is – ik ben ook een zeer emotioneel mens – te hard van stapel te lopen.

Ik zal u voor uw antwoord zeer dankbaar zijn en steeds uw lezenswaardige artikelen in de Groene met grote belangstelling blijven volgen.

Met de verzekering mijner hoogachting

Uw dw.

G van Welsum

adres: G. van Welsum.

Jacob Marislaan 39

Arnhem.

Telefoon AH 22880.

bijgesloten: knipsel uit De Linie

VRAGEN AAN DE OPHITSERS van DE GROENE, VRIJ NEDERLAND, DE WAARHEID, HET PAROOL c.s. in het bijzonder aan MATTHIJS VERMEULEN

Is het waar dat Louis Zimmermann (van joodse en dus niet van nazistische huize) aan Paul van Kempen adviseerde zijn carrière in Duitsland op te bouwen?

Waarom publiceert U dit dan niet?

Is het waar dat van Kempen's hardnekkige weigering toe te treden tot de NSDAP hem in 1943 zijn werkkring heeft gekost ?

Waarom publiceert U dit dan niet?

Is het waar dat van Kempen vervolgd is door de Gestapo wegens het weigeren van de Hitlergroet?

Waarom publiceert U dit dan niet?

Is het waar dat Paul van Kempen onder de oorlog is toegetreden tot de antifascistische partij?

Is het waar dat van Kempen geweigerd heeft te dirigeren voor een aantal NSB-ers, onder wie leider Mussert; geweigerd heeft dirigent te worden van het Residentie-orkest?

Is het waar dat Paul van Kempen door de Russische en Amerikaanse bezettingsautoriteiten beschouwd en behandeld is als een tegenstander van het nazi-regiem?

Is het waar dat het comité van actie geweigerd heeft de beschuldigde te horen, toen Amsterdams Burgemeester daartoe gelegenheid bood?

Is het waar dat aan van Kempen in 1947 te Parijs de Franse nationaliteit werd aangeboden?

Waarom publiceert U dit dan niet?

Het lot van de ontslagen orkestleden

Het lijkt ons niet goed, dat de Concertgebouw-orkestleden, die hun instrumenten hebben neergelegd, gestraft worden met ontslag. Onder hen zitten een paar raddraaiers. Laat het Concertgebouw-bestuur trachten hen te ontmaskeren en te straffen. De grote meerderheid echter bestaat uit mensen, op wier houding in normale omstandigheden niets is aan te merken, doch die zich onverwachts door de zuiging van een abnormale draaikolk zagen meegesleurd; die psychisch niet opgewassen waren tegen een conflict, dat zij niet hadden veroorzaakt en dat hen plotseling voor beslissingen stelde, waarop zij niet voorbereid waren en ook niet hoefden voorbereid te zijn. Dergelijke beslissingen liggen buiten het gebied van de normale menselijke verantwoordelijkheid. Het Concertgebouw-bestuur zij grootmoedig.