MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510203 Het Residentie-Orkest - E. Cornelis aan Matthijs Vermeulen

Het Residentie-Orkest (E. Cornelis)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 3 februari 1951

 

Den Haag, 3 Februari 1951.

 

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Gaarne zeg ik U dank voor Uw brief van 1 dezer. Hoewel het wel eens nodig is plannen te wijzigen, hebben deze gelukkig geen betrekking gehad op de voorgenomen uitvoeringen van Uw "Passacaille et Cortège".

Ik stel het zeer op prijs, dat U 7 Februari aanwezig denkt te zijn en zal twee plaatsen, als door U gewenst op het eerste balcon, voor U reserveren. Daar wij zelf eerst kort voor de uitvoering over de plaatsen kunnen beschikken, zou ik U willen verzoeken deze aan de kassa, voor de aanvang van het concert, in ontvangst te willen nemen. Het concert begint om 8 uur.

Overeenkomstig Uw suggestie, heb ik de Heer Nijhoff eveneens uitgenodigd.

In de hoop U Woensdagavond te ontmoeten, verblijf ik na beleefde groeten, gaarne

Uw dw.

(Mr Evert Cornelis)

Directeur Residentie-Orkest

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA