MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510202 Het Residentie-Orkest - E. Cornelis aan Matthijs Vermeulen

Het Residentie Orkest (E. Cornelis)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 2 februari 1951

 

Den Haag, 2 Februari 1951

Zeer geachte Heer Vermeulen,

De heer Jan Out, die Uw Passacaille et Cortège zal uitvoeren op 7, 8, 9 en 16 Februari a.s., zou het bijzonder op prijs stellen, indien U de repetitie van Woensdag 7 Februari op het podium van het Gebouw voor K. & W., alhier, te 11.00 uur v.m. zoudt willen bijwonen.

Wij brengen dit verzoek hierbij aan U over en zullen het op prijs stellen, indien U ons wilt laten weten of de heer Out op U kan rekenen.

Inmiddels tekenen wij met beleefde groeten,

Hoogachtend,

HET RESIDENTIE ORKEST:

(Mr. Evert Cornelis)

Directeur

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA