MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510201 Matthijs Vermeulen aan Het Residentie Orkest - E. Cornelis - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Het Residentie Orkest (Evert Cornelis jr)

 

Amsterdam, [ca 1 februari 1951]

 

Zeer Geachte Heer Cornelis,

Het was mij totnutoe niet mogelijk om U met zekerheid antwoord te geven op Uw vriendelijk schrijven van 29 Nov. 50, waarin U mij uitnodigde tot een der vier uitvoeringen van de Passacaille et Cortège, welke het Residentie-Orkest toen voornemens was te geven in Februari daarna.

Als Uw programma's sindsdien niet gewijzigd zijn, en als Uw zeer gewaardeerde uitnodiging nog geldt, zou ik gaarne het eerste concert bijwonen, op Woensdag 7 Febr a.s.

Wanneer ik kiezen mag zult U mij een groot genoegen doen door mij dan twee plaatsen te willen reserveren op een der balcons.

U dankend voor Uw vriendelijkheid, en met hartelijke groeten die nog voortkomen uit de herinnering van weleer,1

Gaarne Uw

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Evert Cornelis Jr (1908) was de zoon van de dirigent EC. MV had hem rond 1920 als kind gekend.