MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510129 Van Loghum Slaterus' aan Matthijs Vermeulen

Van Loghum Slaterus' Uitgeversmij

aan

Matthijs Vermeulen

 

Arnhem, 21 januari 1951

 

[datum poststempel:] 21 I 1951

Aan de medewerkers van

"Wat het leven gij geleerd heeft."

 

L.S.

 

In de loop van de komende maanden hopen wij U de proef van Uw bijdrage ter correctie toe te zenden. Alvorens met zetten te beginnen, zouden wij gaarne Uw voornaamste biografische gegevens willen ontvangen ter oriëntering van de lezers.

Wij laten hier – uitsluitend als voorbode – de gegevens volgen van een der medewerkers aan het Engelse boek, dat aan het onze ten grondslag ligt.

 

LORD ASHFIELD. Born in 1874 at Derby, and educated in America where he became a general manager of various railways. In 1917 was appointed General Manager of London's Underground electric railways and from 1916 to 1919 was President of the Board of Trade. Chairman of the London Passenger Transport Board 1933-47, and a member of the British Transport Commission from 1947 until 1948.

 

Tegelijkertijd delen wij U mede, dat U t.z.t. een presentexemplaar van bet boek zult ontvangen met 5 overdrukjes in omslag van Uw bijdrage, terwijl U desgewenst meer exemplaren van het boek, uitsluitend voor eigen gebruik, bij ons kunt betrekken tegen de auteursprijs, die ca f 5.75 zal bedragen.

Met de meeste hoogachting,

van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij N.V.

D.J. van Tricht

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA