MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510121 Bets Bayens aan Matthijs Vermeulen

Bets Bayens

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 21 januari 1951

Amsterdam, 21/1 '51.

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Na Uw artikel gelezen te hebben over Paul van Kempen, moet ik U even schrijven, hoe dankbaar ik ben, dat er nog mensen zijn als U, die hiertegen in het geweer komen en die hier ook de autoriteit voor hebben.

Ik was eén van de velen die zijn handtekening heeft gezet op het protestschrijven en ik voelde met zo'n overtuiging, dit zal niet gebeuren! Hij zal niet komen staan voor ons orkest. Wij zullen dit beletten en dank U voor Uw artikel. Dat het U nog vele jaren gegeven moge zijn voor recht te strijden!!

Met vriendelijke groeten

Hoogachtend

Bets Bayens –

schilderes.

J.W. Brouwersplein 18hs.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA